!
 

42 , , 38-45

«shanson»

:

41

!

: shanson

: 6772

1

-

: pop, shanson

: 190